Yadava Royal Family

Yadava Dynasty

 • Gopal Dynasty (Nepal
 • Mahishapal Dynasty (Nepal)
 • Mahameghavahan Dynasty
 • Pradyota Dynasty
 • Abhira Dynasty
 • Traikutaka Dynasty
 • Maitaraka Dynasty
 • Devgiri Ke Yadav Dynasty
 • Hoyasala Dynasty
 • Varman Dynasty (Bengal)
 • Bhoi Dynasty 
 • Vijayanagar Dynasty
 • Madurai Nayaka Dynasty
 • Sadgop Dynasty

Yadava Famous King

 • Maharaja Yadu
 • Maharaja Haiyaya
 • Maharaja Sahstrvahu Arjun
 • Maharaja Shashivindu
 • Maharaja Madhu
 • Maharaja Mahishman
 • Maharaja Aahuk
 • Maharaja Shursen
 • Maharaja Ugrsen
 • Vasudev ji
 • Shri Krishna
 • Shri Balram Ji
 • Chand Pradyota
 • Kharvel
 • Ishwarsen
 • Sighandev
 • Veer Balal
 • Vishnu Vardhan
 • Alha 
 • Udal
 • Shiladitya 
 • Harihar
 • Bukka
 • Krishndev Ray
 • Uday Narayan Ghosh
 • Vikramjit Ghosh
 • Daharsen
 • Rao Tula Ram Singh
 • Raja Debendra Lal 
 • Raja Narendra Lal
 • Raja Mahendra Lal
 • Rao Gopal Dev Singh 
 • Rao Gopal Singh
 • Rao Birendra Singh
 • Babu Rash Bihar Lal Mandal
 • Rai Bahadur Keshav Pd Mandal
 • Raja Paramanand Roy
 • Raja Mochiram Ghosh
 •  

Yadava Freedom Fighter

 • Alagumuthu Kone Yadav
 • Rao Tula Ram  Singh 
 • Rao Gopal Dev
 • Rao Ram Lal
 • Rani Shiromani
 • Raja Debendra Lal Khan
 • Ram Sevak Yadav
 • Veerapandya Kattabomman
 • Chaudhary Brahm Prakash Yadav
 • Rao Birendra Singh Yadav
 • Bhupendra Narayan Mandal
 • Babu Rash Bihari Lal Mandal
 • Kamleshwari Prasad Mandal
 • Babu Shivnandan Prasad Mandal
 • Rai Bahadur Keshav Prasad Mandal
 • Mahendra Gop
 • Ranjeet Singh Yadav
 • Badri Ahir

Yadava Politician

 • Baliram Bhagat
 • Rao Birendra Singh
 • Chaudhary Brahm Prakash Yadav
 • Bhupendra Narayan Mandal
 • Kamleshwari Prasad Yadav
 • Bindheshwari Prasad Mandal
 • Babu Lal Gaur
 • Daroga Prasad Rai
 • Ram Naresh Yadav
 • Debendra Lal Khan
 • Anjli Khan
 • Ram Lakhan Singh Yadav
 • Rao Indrjeet Singh
 • Jiyalal Mandal
 • Lalu Prasad Yadav 
 • Rabari Devi
 • Pappu Yadav
 • Sharad Yadav
 • Mulayam Singh Yadav
 • Akhilesh Yadav
 • Bhandaru dattatreya
 • Chakradhar Behera
 • Nityanand Rai
 • Ranjita ranjan
 • Dimpal Yadav
 • Shiv Pal Singh Yadav
 • Surendra Prasad Yadav